Szkoła Apostolstwa Świeckich w Odessie

im. sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego SAC

http://www.sham.com.ua 

Idea założenia szkoły powstała w 2000 roku po przyjściu do Odessy ks. Anatolija Sicińskiego SAC. Oceniwszy realna sytuacje parafii (było około 30 wiernych, dom w ciągłych i niekończących się remontach – nie było środków, oprócz tego dom znajduje się w przemysłowej dzielnice) rozpoczął starania, poszukiwania właściwej drogi i kierunku rozwoju tak parafii jak i domu. Wtedy to została założona pierwsza grupa biblijna a później ona dala natchnienie do utworzeniu Szkoły Apostolstwa Świeckich. Został zrobiony ogólny zarys tej szkoły, oprócz tego wysłany projekt remontu domu z założeniem dalszej organizacji szkoły do organizacji Renovabis. Idea powstania takiej szkoły zainteresowała naszych współbraci katolików w Niemczech. Renovabis na początku przyznało finanse na remont domu wewnątrz, a później na wyposażenie.

 Po zakończeniu remontów i wyposażenia, szkoła rozpoczęła swa działalność w 2002 roku. Rozpoczęto dalsze poszukiwanie swojej tożsamości i odczytania znaków czasu. Ks. rektor Anatolij Siciński SAC razem z świeckim katolikiem Aleksandrem Dobrojerem rozpracowali cala koncepcje szkoły.

Szkoła jest dwuletnia, na danym etapie ma dwa kierunki – biblijny i przygotowania pracowników socjalnych. Wykłady prowadza najlepsi wykładowcy z swej dziedziny na Ukrainie (dominikanie, chrystusowy, diecezjalni księża oraz świeccy katolicy (najniższy stopień, który oni posiadają to lic. mag).

Od czasu założenia w roku 2003 szkoła organizowała lub była współorganizatorem wielu inicjatyw dydaktycznych i naukowych o zasięgu nie tylko ukraińskim, ale międzynarodowym. Wielu z nich miało ekumeniczny charakter. Przy szkole odbywają się następujące akcje:

- Zainicjowanie regularnych spotkań ekumenicznych ( nie na papierku lub formalnie a realnie)

- Powstanie Duchownej rady w Odessie (15 konfesji)

- Odbył się III międzynarodowy Kongres Teologów centralnej i wschodniej Europy (Głównym organizatorem był o. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, KUL)

- Również Szkoła Organizowała Pierwszy kongres Osób świeckich KRK w Ukrainie, któremu przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Ukrainie abp Iwan Jurkowicz.

Co roku odbywa się wielu innych inicjatyw mniejszej wagi.

Szkoła Apostolstwa świeckich swoim słuchaczom daje możliwość zdobycia podstawowej wiedzy teologicznej ukierunkowanej na apostolstwo świeckich. Celem szkoły jest ugruntowanie laikatu w ich powołaniu i apostolskiej misji.

Szkoła posiada 2 kierunki:

- biblijny, gdzie studenci poznaja historię i egzegezę Pisma świętego jego archeologie oraz życie narodów biblijnych. Są też godziny poświęcone etyce chrześcijańskiej. Kurs trwa 2 lata.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu od piątku do niedzieli.

- socjalny, gdzie studenci uczą się pomagać osobom uzależnionym (i ich rodzinom) od narkotyków i alkoholu. Także zapoznają się z formą pomocy i pracy z nosicielami wirusa HIV i chorych na AIDS jak również z ludźmi starszymi.

 

Школа Апостольства Мирян

вул. Балковська, 209,

65005 м.Одеса

Тел./ факс: (048)730-44-19 (секретаріат);

(048)728-01-23 (ректор)

E-mail: laici@mail.ru

Szkoła Apostolstwa Świeckich

ul. Bałkowska 209

65005 Odessa

Tel z PL: 0-0380 48 730 44 19 sekretariat

0-0380 48 728 01 23 rektor zobacz też: Odessa