Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego

Siostrom Pallotynkom Prowincji Polskiej kraje za wschodnią granicą były zawsze bardzo bliskie. Może głównie dlatego, że pierwszy dom Zgromadzenia w Polsce powstał w Rajcy koło Nowogródka (obecnie teren Białorusi). Przez wiele lat nasze Zgromadzenie zanosiło modlitwy o wolność dla Kościoła na tamtych terenach. Po upadku Związku Radzieckiego i otwarciu wschodnich granic nasze siostry wyruszyły na Ukrainę, by dzielić się z mieszkającymi tam ludźmi wiarą i miłością.

siostry_pallotynki2Pierwszym miejscem naszego apostolstwa był Żytomierz – 300 tys. miasto wojewódzkie w środkowej Ukrainie, położone w odległości 120 km od Kijowa. Siostra Consolata Majewska, która po raz pierwszy przybyła tutaj jesienią 1989 roku, przyjeżdżała początkowo na krótko, zatrzymując się u życzliwych rodzin. Po zapoznaniu się z potrzebami tutejszego środowiska, siostra zamieszkała tutaj na stałe i rozpoczęła katechizację. We współpracy z Księżmi Pallotynami, założyła także lokalną wspólnotę Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, która istnieje do dziś i bardzo dynamicznie uczestniczy w życiu lokalnego Kościoła.

Pracy było bardzo dużo, dlatego już po pół roku przyjechały następne siostry, które włączyły się w prowadzenie katechezy w samym Żytomierzu oraz w wielu pobliskich wioskach. Były wśród nich także pielęgniarki, które odszukały osoby chore, samotne, i otoczyły je opieką. W niedługim czasie Pan Bóg dał pierwsze powołania. Zgłaszały się dziewczęta, które chciały zostać Pallotynkami i trzeba było zatroszczyć się o ich formację. Pierwszym dom formacyjny, gdzie odbywał się postulat, był w Kamiennym Brodzie – wiosce położonej w malowniczym otoczeniu lasów, 80 km od Żytomierza. Dzisiaj nasze Zgromadzenie cieszy się z sześciu sióstr Ukrainek po wieczystej profesji.

siostry_pallotynkiObecnie, po prawie dwudziestu latach niezależności Ukrainy, Kościół na tych terenach pięknie się rozwija. Odzyskał wiele dawnych świątyń, które w latach komunizmu niszczały, wykorzystywane do innych, niż kult Boży, celów. Powstało także wiele nowych świątyń. W związku z tym działalność Sióstr Pallotynek skupia się przede wszystkim przy parafiach: pallotyńskich (Żytomierz i Kamienny Bród) i jednej salezjańskiej (Korostyszew) – diecezji kijowsko – żytomierskiej oraz w jednej parafii archidiecezji lwowskiej (Gródek Jagielloński).

W Żytomierzu siostry katechizują dzieci, młodzieży i dorosłych, opiekują się także młodzieżową grupą teatralną przy pallotyńskiej parafii Bożego Miłosierdzia. Ponadto prowadzą zajęcia biblijne dla dzieci w prywatnej szkole włoskiej, przy współpracy z księżmi Pallotynami, prowadzą dwie wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego: młodych rodzin, a także osób starszych oraz opiekują się, istniejącą od ponad dziesięciu lat, ekumeniczną wspólnotą ludzi niepełnosprawnych – Legion Jezusa.

 W naszym domu w Żytomierzu dwa razy w tygodniu odbywają się także zajęcia z języka polskiego organizowane przez tutejsze Polskie Towarzystwo Naukowe. Uczęszcza na nie około dwudziestu osób. Raz w miesiącu siostry organizują spotkania biblijne w ramach szkoły modlitwy Słowem Bożym.

W Kamiennym Brodzie siostry pracują w zakrystii, katechizują dzieci, a także opiekują się osobami starszymi i chorymi. W Korostyszewie, 30 km na północny zachód od Żytomierza, podjęłyśmy pracę przy parafii salezjańskiej. Siostry zajmują się tam zakrystią oraz katechizacją dzieci i młodzieży. W sobotnie i niedzielne popołudnia prowadzą dla nich zajęcia w salezjańskim oratorium oraz razem z księżmi dojeżdżają do wiosek, gdzie również prowadzą katechezę.

siostry_pallotynki3Od jesieni 2005 roku Siostry Pallotynki pracują również w Gródku Jagiellońskim niedaleko Lwowa. Tam prowadzą zakrystię, katechezę dla dzieci i młodzieży, wspólnotę rodzin oraz młodzieży, odwiedzają także osoby starsze i chore mieszkające na terenie parafii. Ponadto siostry dojeżdżają z katechezą do Lubienia i Komarna, oddalonych od Gródka 30 i 20 km.

Jako Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego dziękujemy Bogu za możliwość niesienia Chrystusa ludziom mieszkającym na Ukrainie. Tym bardziej, że mocno doświadczamy, jak wielkie jest tutaj żniwo i jak wciąż za mało robotników. Dlatego także Waszej modlitwie, Kochani, powierzamy odradzające się Kościoły na tej tak umęczonej przez zawiłe dzieje historii, Ziemi.

Adres:

Siostry pallotynki

2 zaułek Kachowskiego 11

10006 Żytomierz

rejon – Malowanka

Tel /faks: 0-0380 412 24-07-29 z Pl

 

Адреса:

 

Cестри-паллотинки:

2 провулок Каховського, 11

10006

м.Житомир (район Мальованка)

тел.- факс: (0412)24-07-29

e-mail: pallotynki@mail.ru