Sarny – Сарни

Парафія Преображення Господнього

Рівненська область

вул. Червоноармійська, 7

34500 м.Сарни

тел.-факс: (03655) 22453

Служба Божа щонеділі о 09.00

Parafia Przemienienia Pańskiego

Riwneńskie woj.

ul. Czerwonoarmijska 7

34500 Sarny

tel: 0-0380 3655 325 92 z PL

Msze w niedziele: 09.00

 

 

 

Парафія Божого Милосердя

вул.Перемоги, 17 кв.11

34400 м.Кузнецовськ

Служба Божа щонеділі о 17.00

 

Parafia Bożego Miłosierdzia

ul. Peremohy 17 m 11

34400 Kuźniecowsk

Msze w niedziele: 17.00

 

 

 

Парафія Святого Іоанна Хрестителя,

34100 м.Дубровиця

вул. Прибережна, 1

Служба Божа щонеділі о 12.00 – українська мова

Parafia św. Jana Chrzciciela

ul. Prybereżna 1

34100 Dąbrowica

Msze w niedziele: 12.00 – po ukraińsku

 Sarny, niewielkie miasteczko na pograniczu Polesia i Wołynia, założone pod koniec XIX w. jako węzeł kolejowy. Przed wojną było miastem kolejarzy i wojskowych, którzy strzegli wschodnich rubieży Polski. Parafia została erygowana w 1921 roku. Liturgie sprawowano wtedy w drewnianym kościele. W 1936 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Wybuch II wojny światowej przeszkodził w pracach wykończeniowych, na szczęście świątynia była przykryta dachem.

W związku z działaniami wojenno-politycznymi większość parafian wyjechała do Polski, a cześć straciła życie. Po wojnie Sarny weszły w skład ZSRR, a proboszcz ks. Jan Lewiński wyjechał za Bug zabierając ze sobą z kościoła obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. Na szczęście z posługą duszpasterską przyjeżdżał do Sarn o. Serafin Kaszuba. Było to jedyne miejsce, w jakim gromadzili się katolicy z tego regionu. W 1959 roku władze miejscowe zamknęły kościół i zrobiono w nim magazyn artykułów spożywczych.

 W 1991 roku reaktywowano parafię i zwrócono kościół nielicznej garstce katolików. Administratorem parafii został ks. Krzysztof Krawczak, który dojeżdżał tu aż ze Sławuty. Od jesieni 1992 roku do pracy duszpasterskiej przybyli tu Księża Pallotyni: ks. Franciszek Gomułczak SAC i ks. Jarosław Olszewski SAC. Wkrótce okazało się, że opieką duszpasterską trzeba było objąć i inne pobliskie miejscowości Klesów, Tomaszgorod, Rokitne, Kupelę, Dąbrowicę i Kuźniecowsk. Obecnie księżom z Sarn pozostały parafie w Sarnach, Dąbrowicy i Kuźniecowsku.

 Stan kościoła jak i plebani w Sarnach był bardzo zły, dlatego od razu przystąpiono do prac remontowo-budowlanych. Po gruntowych pracach, w dn. 05.08.1995 dokonano uroczystego poświęcenia odremontowanego Kościoła. Uroczystości przewodniczyli ordynariusz łódzki ks. arcybiskup Władysław Ziółek (z Polski) i metropolita lwowski ks. arcybiskup Marian Jaworski. Uroczyście wprowadzono też obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, który po latach wrócił z Polski na swe dawne miejsce.

W 1995 roku proboszczem został ks. Andrzej Walczuk SAC, który długie lata pełnił posługę duszpasterską, a w 2006 roku zmienił go ks. Piotr Worwa SAC. Wspólnota parafialna jest nieliczna i liczy kilkadziesiąt osób. Obecnie proboszczem jest ks. Władysław Łukasiewicz SAC.

 Druga obsługiwana parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela znajduje się w odległości 35 km na północ od Sarn w miejscowości Dąbrowica. Zachowała się tu piękna barokowa świątynia, nazywana „perłą Wołynia”, która niestety coraz bardziej z racji braku remontu popada w ruinę. Początek jej budowy datuje się na 1698 rok. Sześć lat później, w jej surowych murach można już było podprawiać mszę św. Konsekrowano ją w 1742 roku i przekazano ojcom pijarom. W 1832 roku władze carskie wypędzili pijarów, a kościołem opiekowali się księża diecezjalni. Po II wojnie światowej władza sowiecka kościół zamknęła.

W listopadzie 1992 roku po remoncie przeprowadzonym przez miejscowa władzę (chciano tu stworzyć ośrodek kultury, lecz po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę zmieniono zdanie), miało miejsce ponowne poświęcenie kościoła przez bpa Marcjana Trofimiaka.

Wspólnota parafialna jest nieliczna, z roku na rok maleje, a sytuacje pogarsza jeszcze fakt niszczenia okazałej kiedyś świątyni.

 Kolejna obsługiwana parafia mieści się w odległości 73 km. na zachód od Sarn w miejscowości Kuźniecowsk, w jakiej jest elektrownia jądrowa. Miasto jest młode zbudowane w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, liczy ok. 40 tys. mieszkańców, którzy przyjechali tu do pracy z całego byłego ZSRR. Po odkryciu przez ks. Franciszka Gomułczaka SAC, że mieszkają tam również i katolicy zakupiono mieszkanie w bloku i urządzono w nim kaplice.

W 1994 roku erygowano parafię pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia, do ktorej należy ok. 40 osób. Msza św. jest systematycznie odprawiana w każdą niedzielę. Parafia jest stosunkowo młoda, energiczna i ma szansę rozwoju.

Wszystkie wymienione wyżej parafie są niewielkie liczebnie, a parafianie często rozproszeni po okolicznych miejscowościach, co utrudnia pracę duszpasterską. Znaczne odległości pomiędzy poszczególnymi parafiami nie pozwalają otoczyć należytą opieką wszystkich. Często jest to tylko niedzielna Msza święta.

Pomimo licznych trudności duszpasterskich pallotyni z Sarn i Rokitna wspólnymi siłami od 1996 roku prowadzą comiesięczne Modlitewne Dni Młodzieży dla chętnych z diecezji łuckiej. Jest to ciekawa inicjatywa, która gromadzi sporo zaangażowanej młodzieży i jeszcze bardziej mobilizuje ją do przeżywania swojego chrześcijaństwa, przygotowując ją do życia małżeńskiego, czy też do kapłaństwa. To daje radość jak i pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Zobacz też: Dzień młodzieży w Sarnach