«POMOST» Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla

Katolików na Wschodzie

200 pomost logo kolorKontynent europejski przeżył w tym roku i nadal przeżywa decydujący etap swych dziejów, rozszerzając swe granice o nowe kraje i narody. Ważne jest, aby Europa, która przez wieki czerpała z bogactwa wiary chrześcijańskiej, uznawała to dziedzictwo i sięgała do swoich korzeni. Najważniejszym wkładem, jaki chrześcijanie powinni wnieść w budowę nowej Europy, jest ich wierność Chrystusowi i Ewangelii.

Jan Paweł II

 

Sokoliw_poswiecenie _kaplicy3Nowa sytuacja polityczna i gospodarcza w Europie, zwłaszcza po upadku komunizmu, stała się wyzwaniem dla Kościoła. Odradzające się kraje Europy Wschodniej potrzebują różnorodnej pomocy duchowej i materialnej.

Pallotyński Sekretariat Misyjny ds. Ewangelizacji Wschodu Prowincji Chrystusa Króla stara się odpowiedzieć na wołanie katolików ze wschodu Europy o kapłanów, o dostęp do sakramentów świętych, o pomoc w rozwoju życia religijnego. W 1991 r. Księża Pallotyni powołali do istnienia Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie im. Ks. Stanisława Szulmińskiego SAC, Apostoła Pojednania. Dzieło to zostało nazwane symbolicznie „POMOST”.

„POMOST”, wspierany przez wiele osób dobrej woli, podejmuje różne działania i prace duszpasterskie, które przynoszą konkretne owoce:

wzrost nowych powołań kapłańskich i zakonnych;

odrestaurowanie świątyń i budowa nowych kościołów;

wyposażenie ośrodków duszpasterskich w szaty i naczynia liturgiczne, dewocjonalia, katechizmy i książki religijne;

niesienie miejscowej ludności pomocy materialnej, organizowanie m.in. systematycznego dożywiania najbiedniejszych.

starsza_osobaKażdy wierzący może nieść nadzieję i wiarę naszym braciom i siostrom, włączając się w dzieło „POMOSTU SAC”. Każdy z Was może ofiarować swoje cierpienie i wsparcie materialne przeznaczone na ewangelizację krajów Europy Wschodniej, budowę świątyń i na pomoc charytatywną dla ludności.

Sekretariat ds. Ewangelizacji Wschodu wspierany jest przez wiele osób dobrej woli, zainteresowanych życiem Kościoła na Wschodzie. Stali współpracownicy „POMOSTU” regularnie otrzymują informację o aktualnych wydarzeniach. W sekretariacie można zamówić Mszę świętą jednorazowa lub zbiorową w różnych intencjach. Odprawiane są też Msze św. gregoriańskie.

 

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim ofiarodawcom i polecamy ich intencje Matce Bożej Fatimskiej, którą pallotyni na Ukrainie wybrali za swoją patronkę.

Ks. Włodzimierz Osica  SAC

„POMOST”

im. Ks.Stanisława Szulmińskiego SAC                                                

Prowincji Chrystusa Króla

Zaprasza do współpracy

 

„POMOST”

Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie  

ul. Wilcza 8

05-091 Ząbki

tel./fax.: 0-22 771 51 70 lub 0-22 788 76 46

konto: 33 1020 1127 0000 1902 0007 7248

pomost.sac@o2.pl  

 

zobacz też: Pallotyński Sekretariat Misyjny

rollup-04-pomost3-427x1024