Odessa – Одеса

Парафія Св.Климентія

вул. Балковська, 209

65005 м.Одеса

Тел.: (048)728-01-23; 728-01-24

Parafia św. Klemensa

ul. Bałkowska 209

65005 Odessa

Tel: 0-0380 48 728 01 23 lub 24 z PL

Msze św w niedziele:

8.00 – po polsku; 10.00 – po rosyjsku; 17.00 – po ukraińsku.

W tygodniu (po rosyjsku):

Poniedziałek, środa, piątek – 18.00

Wtorek, czwartek  sobota – 8.00

 

Od samego początku istnienia miasta Odessa polscy katolicy wnieśli w historię tego miasta nieoceniony wkład zarówno materialny, jak też kulturalny i duchowy. Można to i dzisiaj dostrzec idąc ulicami miasta, patrząc na piękne domy architektami i budowniczymi których byli Polacy. Jednym z takich słynnych architektów był pan Dąbrowski, który zaprojektował i wybudował perełkę Małorosyjskiego kraju (tak za cara nazywano dzisiejsze południe Ukrainy), która weszła jako jedyna do encyklopedii carskiej, a mianowicie neogotycki Kościół św. Klemensa wraz z kompleksem budynków, w których mieściły się: sierociniec dla dziewczynek, chłopców, szkoła rzemieślnicza oraz dom starców. Jak podają źródła historyczne w 1913 roku parafia liczyła 17 575 parafian.

Niestety, polscy katolicy nie cieszyli się długo swą perełką. W 1934 roku władze sowieckie zamykają kościół, zabierają całe mienie rozstrzeliwują księży i w 1934 roku wysadzają w powietrze kościół. Po pięknym neogotyckim kościele nie pozostaje nic, na jego miejscu budują dwa pięciopiętrowe domy.

 Parafia św. Klemensa w Odessie znów powstaje do życia w 1993 roku. W tym, że roku władzy państwowe oddają na wpół zniszczoną plebanię.

Obecność pallotynów w Odessie związana jest z osobą księdza prałata Tadeusza Hoppego, który jako jeden z nielicznych kapłanów pełnił swoją posługę na tych terenach w okresie komunizmu. Jego nieprzejednana postawa wobec władz pozwoliła mu prowadzić duszpasterstwo w kościele pw. św. Piotra a wraz z nim jedyną w okresie najostrzejszej walki komunistów z wiarą parafię katolicką w mieście. On też wraz z niewielką, ale silną duchem grupą miejscowych katolików odzyskał w 1991 roku, zabraną tuż po wojnie, przez władze komunistyczne, katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która przez 45 lat służyła m.in. jako obiekt sportowy.

Ten heroiczny kapłan uzyskał także w 1993 roku zgodę na reaktywowanie parafii pw. św. Klemensa i zaproponował, by pallotyni z Polski podjęli w niej posługę duszpasterską. Rok później, ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej, ks. bp Jana Olszańskiego, powierza parafie księżom pallotynom.

Pierwszym proboszczem zostaje ks. Wojciech Juszczuk SAC (1994-5) który przez rok stara się w miarę swych możliwości wznowić działanie parafii i przysposobić plebanię do funkcjonowania jako Kościół. W 1995-7 proboszczem zostaje ks. Andrzej Mucha SAC a jego wikarym ks. Wiesław Pęski SAC. Parafia powoli rozwija się, powstają pierwsze grupy katechetyczne. W 1997-8 proboszczem zostaje ks. Pawel Husakowski SAC. Za swój krótki czas przybywania proboszczem robi generalny plan remontu domu oraz zdobywa cześć środków. W 1998 do parafii przyjeżdża ks. Piotr Kubicki SAC jako wikary, a w styczniu 1999 zostaje proboszczem. Rozpoczyna prace remontowe. W sierpniu do Odessy przyjeżdża ks. Anatolij Siciński SAC jako wikary. Ks. Piotr przeprowadza remont kaplicy, dwóch salek, dwóch pokoi oraz wymienia dach. W 2001 roku na początku lutego do parafii przyjeżdża ks. Stanisław Kantor SAC jako duszpasterz. W 2002 ks. Anatolij zostaje proboszczem, który kończy remont całego domu oraz go wyposaża. Jego wikarymi byli: 2001-03 ks. Rafał Hołubowski SAC, 2003-04 ks. Grzegorz Marczuk SAC. W 2004-06 w Odessie pracuje również ks. Andrzej Mucha SAC. Również przy parafii zamieszkuje ks. Władysław Łukasiewicz SAC proboszcz nowopowstającej par. M.B.Fatimskiej. W 2006 do Odessy przyjeżdża jako wikary ks. Wiktor Matuszewski SAC. Obecnie od 2007 roku proboszczem jest ks. Wiktor Cyran SAC.

 Warunki pracy pierwszych kapłanów, można by rzec były iście misyjne: zrujnowany niemal budynek plebani, bez okien, wszędzie pełno gruzu i puste pomieszczenia. Całość wymagała wiele pracy, by przystosować do użytkowania. Mimo tego, kolejni proboszczowie z wielkim zaangażowaniem troszczyli się o zbudowanie wspólnoty duchowej z zamieszkałych na terenie parafii katolików i remontowali kaplicę, która dzisiaj po odnowieniu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz niczym nie przypomina zdewastowanego budynku sprzed czternastu lat.

Praca duszpasterska w parafii św. Klemensa obejmuje grupę katolików z Odessy, a także parafian w Dacznem i Biłgorodzie Dniestrowskim (dawny Akerman). Prowadzona jest katecheza a chętni uczą się także języka polskiego. Co roku organizowane są spotkania ekumeniczne, a także rekolekcje dla kapłanów z diecezji odesko-symferopolskiej. Przy parafii prężnie działają grupy formacyjne: biblijna, małżeńska i charyzmatyczna, a także Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji. Rozwój intelektualny człowieka musi bowiem iść w parze z jego formacją duchową. Pod tym względem, odeska parafia św. Klemensa, stała się inicjatorką różnego rodzaju spotkań oraz seminariów, a także Szkoły Apostolstwa Świeckich im. Sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego SAC.

Dzięki pomocy katolików z innych krajów, parafia i podejmowane w niej dzieła pozwalają rozwijać się duchowo wszystkim, którzy pragną zaangażować się pełniej w życie Kościoła na Wschodzie

Zobacz: Szkoła Apostolstwa