CASA GENERALIZIA

SOCIETA’ DELL’APOSTOLATO CATTOLICO

Piazza S. Vincenzo Pallotti, 204 – 00186 ROMA

Italia

Теl. +3906.6819469; faks: +3906.6876827;

E-mail:segretar@cgsac.org

www.pallotti-sac.org

Dzieło św. Wincentego Pallotiego rozrosło się, w przeciągu 150 lat od śmierci, na cały świat. Obecnie Księża Pallotyni posiadają 11 Prowincji, między innymi: Prowincja Włoska: Królowej Apostołów, Prowincja Niemiecka: Najśw. Serca Jezusa, Prowincja Irlandzka, Prowincja Polska: Chrystusa Króla, Prowincja Brazylijska: Maryi Dziewicy, Prowincja Szwajcarska: Św. Mikołaja de Flue, Prowincja Amerykańska: Matki Bożej, Prowincja Brazylijska: Św. Pawła Apostoła, Prowincja Amerykańska: Niep. Poczęcia NMP, Prowincja Indyjska: Objawienia Pańskiego, Prowincja Polska: Zwiastowania Pańskiego.

Mniejszą jednostką Stowarzyszenia od prowincji jest regia i takich na świecie istnieje osiem, w: Urugwaju, Francji, Australii, Argentynie, Pd. Afryce i Rwandyjsko-Zairska oraz Brazylijska.

Jeszcze mniejszymi jednostkami apostolskimi są Delegatury i znajdują się one w: USA, Kanadzie, Kamerunie, Anglii, Argentynie, Tanzanii, Hiszpanii, Chorwacji.

 

Polska Prowincja Chrystusa Króla ma delegatury na Ukrainie, Słowacji, Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Kolumbii – Wenezueli.

Natomiast Prowincja Zwiastowania Pańskiego ma delegatury: w Brazylii, USA, Korei, Papui-Nowej Gwinei oraz na Białorusi.

„Motywem działania wspólnoty powinna być zawsze miłość, gdyż nawet najświętsze instytucje chylą się do upadku, kiedy zaczynają przeważać osobiste ambicje, upodobania i kaprysy.

Nigdy nie ufaj sobie, ani swojej sile, lecz powierzaj się z doskonałą ufnością Bogu i nie lękaj się, bo kiedy czynimy wszystko z przekonaniem, że niczego nie możemy bez Boga, Bóg nas umacnia.” – Św. Wincenty Pallotti

Za całe Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego odpowiedzialny jest Zarząd Generalny z Przełożonym Generalnym (Ksiądz Generał), który swoją siedzibę ma w Rzymie w domu macierzystym, gdzie żył i pracował św. Wincenty Pallotti oraz gdzie znajdują się jego relikwie. Zarząd Generalny z księdzem Generałem stoją także na straży całego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, które jak już było zaznaczone, skupia chrześcijan wszystkich stanów, pragnących zjednoczyć swoje wysiłki na rzecz ewangelizacji.

Natomiast za poszczególne prowincje, regie, delegatury odpowiadają Księża Prowincjałowie, Superiorzy, Delegaci wraz z Zarządami. Przełożonymi i odpowiedzialnymi za poszczególne domy Stowarzyszenia w terenie są Księża Rektorzy.

Obecnie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego liczy ok. 2360 członków: księży i braci oraz około 400 domów rozsianych na całym świecie.

Miejsca, gdzie są obecni pallotyni w świecie: Europa Afryka Ameryka Azja i Australia