„POSŁANIEC BOŻEGO MIŁOSIERDZIA”

Poslaniec-1-2014(43)Ukraina przez wiele dziesiątków lat była terenem, gdzie toczyła się okrutna wojna z Bogiem i wierzącymi. Wielu ludzi żyje tutaj z poczuciem duchowej pustki. Rozpoznając znaki czasu, pallotyni pracujący na Ukrainie, wierni swemu charyzmatowi, chcą pomóc szukającym nadziei ludziom dojść do jej Źródła.

Jednym z pomysłów na zaradzenie tym problemom jest kwartalnik „Posłaniec Bożego Miłosierdzia”. Pierwszy numer, który zobaczył światło dzienne w 1995 roku, ukazał się w dwóch wersjach językowych – ukraińskiej i rosyjskiej. Początkowo pismo drukowane było w pallotyńskiej drukarni w Polsce. Obecnie cały proces wydawniczy odbywa się na Ukrainie.

Z powodu trudności finansowych oraz braku odpowiedniej kadry kwartalnik ukazywał się dość nieregularnie. Z czasem jednak znaleźli się dziennikarze, którzy profesjonalnie redagują kolejne numery.

Obecnie „Posłaniec…” wydawany jest wyłącznie w ukraińskiej wersji językowej. Zmieniła się też trochę szata graficzna, gdyż wciąż szukamy nowych sposobów docierania do czytelników. Nasze pismo ma już swoich miłośników, którzy czekają na wydanie kolejnego numeru „Posłańca”. Od samego początku otrzymujemy od nich wiele listów, które potwierdzają potrzebę istnienia tego rodzaju pisma.

Mimo trudności z kolportażem naszego pisma, którego kosztów nie są w stanie pokryć najubożsi jego czytelnicy, nakład „Posłańca” wynosi dwa tysiące egzemplarzy (planowane jest jego zwiększenie do liczby trzy tysiące), co na warunki Ukraińskie jest sporym sukcesem. Jego czytelnikami są nie tylko katolicy rzymskiego obrządku, ale też wierni Kościoła greckokatolickiego oraz prawosławnego. Duża część nakładu pisma trafia też do ukraińskich zakładów karnych, szpitali i wielu innych miejsc.

Dziękujemy Bożemu Miłosierdziu, że nasz kwartalnik ukazuje się już regularnie, a także za wykwalifikowany zespół, który go tworzy i ludzi zajmujących się jego kolportażem. Wydając nasze pismo, mamy poczucie, że wypełniamy w jakimś sensie wolę Sługi Bożego, papieża Jana Pawła II, który podczas konsekracji sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach powiedział: „czynię to z wielkim pragnieniem, aby to posłanie o miłosiernej miłości Boga (…) doszło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją”.                                                    

ks.J.Olszewski_SACKs. Jarosław Olszewski SAC                                                                                                                                                              

redaktor naczelny

а/с 10, Часопис

10006 Житомир

8 0412 24-39-69

info@pallotti.org.ua

www.pallotti.org.ua