Kijów – Київ

Parafia Chrystusa Króla

Adres do korespondencji:

о.Веслав Пенський SAC

a/c 57

02105 Київ

.

tel kom: +380 676583103

ks. Wiesław Pęski SAC

02105 Kijów a/c 57, Ukraina

www.pallotyni.kiev.ua (ua, pl, eng )

e-mail: wpeski@gmail.com

.

Msza święte sprawowane są w kaplicy

przy ul. Lochwicka 46 вул. ЛОХВИЦЬКА, 46

(niedaleko placu Leningrackiego,

 200 м. od przystanku Instytut Chemii Інститут Хімії)

 Dojazd:

Тranwaj №  8, 22, 29

Аutobus № 42, 45, 51, 63

Bus № 22, 45, 213, 225, 422,  445, 486, 503, 526, 589, 594

Msze św. w niedziele:

10.00 – po polsku

12.00 – po ukraińsku

18.00 – po ukraińsku

Codziennie:

18.30,

10.00 w soboty

     Parafia Chrystusa Króla Wszechświata została utworzona w 1996 roku i jest jedną z ośmiu parafii w niemal czteromilionowym Kijowie – pięknej i szybko rozrastającej się stolicy Ukrainy.

     W całym Kijowie do katolicyzmu przyznaje się obecnie przeszło sto tysięcy stałych mieszkańców, z których ponad dziesięć tysięcy mieszka na terenie naszej parafii. Choć ludzie są tu na ogół bardzo dobrzy, wdzięczni i mający szacunek dla kapłana, to potrzebują gruntownej ewangelizacji po 80 latach wykorzeniania z nich życia Boga.

      W parafii początkowo nie było żadnego proboszcza. Potem od 1998 przez 2 lata, w mieszkaniu na VI-m piętrze odprawiał parafialne Msze św. i prowadził spotkania ks. Andrzej Mucha SAC. Następnie zastąpił go w tychże obowiązkach ks. Wiesław Pęski SAC. Jednak po niedługim czasie zmienił lokum na kaplice – własnoręcznie wyremontowane w podpiwniczeniu pomieszczenie w Domu Kultury na peryferiach parafii, które stało się tymczasową świątynią. Parafianie okazywali ogromną pomoc we wszystkich niemal sprawach. Jest to grupa około 100-osobowa, co uwzględniając obecne warunki jest sporo. W niedzielę zwyczajną jest od 60 do 80 osób. We Mszach świętych w dni zwykłe uczestniczy od kilku do ponad dwudziestu osób. Istnieją w parafii „Róże żywego różańca” i „Rodzina Serca Jezusa”.

     Parafianie wyjeżdżają również na różne uroczystości, np. do Dowbysza (uroczystość Matki Bożej Fatimskiej), Berdyczywa, Korostenia (uroczystość Błogosławionego Honorata Koźmińskiego), a nawet do Nowogrodu Wołyńskiego i Rychalska. Brali udział w pieszych pielgrzymkach z Warszawy do Częstochowy, itd. Młodzież parafialna uczestniczy w rekolekcjach młodzieży pallotyńskiej w Żytomierzu. Korzystamy też z różnych propozycji rekolekcyjno – pielgrzymkowych z innych parafii.

      Dla pełniejszej i bardziej wydajnej pracy duszpasterskiej pragniemy zbudować świątynię, ponieważ do tej pory na Msze Święte gromadzimy się w wynajmowanym piwnicznym pomieszczeniu. Dla realizacji tego celu są potrzebne ogromne środki finansowe i zaangażowanie wielu ludzi z różnych środowisk. Właśnie w celu znalezienia przyjaciół, ludzi nieobojętnych i gotowych pomóc, współpracując z kanałem telewizyjnym „Kultura” stworzyliśmy cykl programów telewizyjnych na ukraińskim kanale państwowym „Kultura”: „Program autorski ks. Wiesława Pęskiego SAC „Pod znakiem Maryi”.

     W stworzeniu programów biorą udział przeważnie parafianie naszej parafii. Dane programy mają także charakter edukacyjny , ich celem jest zapoznanie widzów z Kościołem Katolickim, który niestety do tej pory jest przedstawiany przez środki masowego przekazu w często nieprawdziwym świetle.

     Do udziału w dziele budowy świątyni są zaproszeni także wybitni ukraińscy artyści: malarze, osoby ze świata teatru i kino. Dla nich były zorganizowane plenery: w grudniu – styczniu 2005⁄2006 w Zakopanym i kwietniu – maju 2006 r. w Krakowie. Dzięki temu 11 maja 2006 roku w Ambasadzie RP na Ukrainie zorganizowana została wystawa „Świątynie katolickie i pamiątki historyczne oczami artystów ukraińskich”, na którą zostali zaproszeni m.in. władze miasta Kijowa, przedstawiciele różnych firm i organizacji, a także media. Wierzymy, że z Bożą pomocą dzięki tym przedsięwzięciom znajdzie się wiele osób dobrej woli otwartych na współpracę.

      W planach jest także utworzenie Centrum Psychologicznej Rehabilitacji dla osób alko i narko uzależnionych. Pomocy potrzebują osoby nadużywający alkohol, jak i wiele osób związanych z nimi. By odpowiednią pomoc uskutecznić, trzeba mieć specjalistów, woluntariuszy i odpowiednią bazę materialną. Faktycznie nie ma takiego poważnego ośrodka fachowej pomocy na Ukrainie. Można i trzeba go utworzyć. W tym celu były prowadzone rozmowy z różnymi ludźmi mogących pomóc w tej inicjatywie. W rezultacie tych spotkań na dany moment rozpracowywany jest wspólny projekt utworzenia takiego centrum (2006 rok). W tym celu były organizowane przez ks. Wiesława Pęskiego SAC spotkania w Polsce w trzech różnych centrach rehabilitacyjnych oraz w Centrum Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. Wymienione ośrodki są gotowe okazywać wszelką potrzebną pomoc.

     Powyższa informacja przybliża jedynie część naszych pallotyńskich spraw w Kijowie, których jest o wiele więcej.

Zobacz: Artykuł o planach w pallotyńskiej parafii w Kijowie.