KRK Foto 1Kochani Członkowie i Sympatycy Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

 

     Pragnę poinformować, że 1 września 2018 roku, rozpoczęła działalność nowa Krajowa Rada Koordynacyjna Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Ukrainie. W dniu dzisiejszym, tj. 4 września została ona oficjalnie zatwierdzona przez Radę Generalną w Rzymie. Z radością ogłaszam skład nowej Rady:

ks. Stanisław Kantor SAC, Przewodniczący

s. Julia Wolska SAC, Wiceprzewodnicząca

ks. Artur Stępień SAC

ks. Jarosław Olszewski SAC

s. Galina Szpilowa SAC

p. Olga Kolesowa

p. Nina Kotwicka

p. Wiktoria Święcicka

     Gratulujemy nowemu Przewodniczącemu ks. Stanisławowi, Wiceprzewodniczącej s. Julii i całej Radzie. Życzymy darów Ducha Świętego w kierowaniu i inspirowaniu Wspólnoty Zjednoczenia.

     Niech Bóg hojnie udziela Wam swoich darów, abyście mogli rozeznawać i podejmować nowe wyzwania, wobec których stoi dziś Kościół i ZAK na Ukrainie. Życzymy dobrej współpracy, aby Wasza posługa przyniosła błogosławione owoce dla rozwoju dzieła św. Wincentego Pallottiego.
      Zarówno Was, jak i całą naszą pallotyńską rodzinę zawierzamy Maryi Królowej Apostołów.

      Z modlitwą  

 s. Jolanta Wagner SAC