Udostępniamy do publicznej wiadomości decyzję Przełożonego Prowincjalnego odnośnie życia wspólny pallotyńskiej w Kijowie. Z racji wielorakich wyzwań i powtarzających się w ostatnim czasie nieporozumień, Ksiądz Prowincjał, kierując się naszym Prawem i troską o  uporządkowanie życia wspólnoty, zdecydował o wyodrębnieniu przestrzeni ścisłej klauzury w naszym domu wspólnoty. Powyższa decyzja ma również na uwadze  odpowiedzialność za ewangelizację powierzonej nam wspólnoty parafialnej, która wymaga oczekiwanego spokoju.
     Jednocześnie przekazujemy informację dotyczące stanu zdrowia ks. Bogdana Kusznira SAC, który cały czas przechodzi leczenie w Kijowie. Aktualnie ks. Bogdan, po przejściu kolejnej serii chemioterapii, znajduje się w domu wspólnoty i poddawany jest procesowi detoksykacji oraz ogólnego wzmocnienia organizmu. Ostatnie badania rezonansem magnetycznym wykazały częściową regresję dawnych zmian nowotworowych, lecz jednocześnie pojawienie się nowych ognisk w wątrobie. Decyzja o dalszym leczeniu będzie podjęta po wzmocnieniu ogólnego stanu ks. Bogdana. 
     Prosimy o modlitwę za ks. Bogdana, cały czas znajdującego się w bardzo poważnym stanie i z negatywnymi rokowaniami lekarzy. Maryja Uzdrowienie Chorych, niech wyprosi mu rychły powrót do sił fizycznych i duchowych.
ks. Artur Stępień SAC 

Dekret pl