zdjęcie A. Stepien mn.      W parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus we Brzuchowicach (Lwów), 2 sierpnia tego roku odbyło się przekazanie funkcji delegata we wspólnocie księży pallotynów. Dokonało się to w obecności Przełożonego Prowincjalnego i członków Zarządu Prowincjalnego z Warszawy oraz członków delegatury MB. Fatimskiej na Ukrainie. Od tego dnia odpowiedzialność tę pełni ks. Artur Stępień SAC, będąc jednocześnie radnym prowincjalnym.

     Ks. Artur Stępień SAC jest kapłanem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni) od 2004 roku. Po święceniach pracował w Biłohirii (diecezja kamieniecko-podolska), gdzie odpowiadał za postulantów odbywających pierwszy etap formacji. Po trzech latach został skierowany na studia specjalistyczne z psychologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które zakończył podejmując w okresie 2012-2017 funkcję prefekta alumnów w pallotyńskim wyższym seminarium duchownym w Ołtarzewie (Polska). Aktualnie jest odpowiedzialny za formację stałą w swej prowincji oraz współpracuje z generalnym sekretariatem ds. formacji w Rzymie.

     Delegatura Matki Bożej Fatimskiej pallotynów powstała 25 lat temu i należy do niej 25 kapłanów oraz dwóch kleryków w formacji, opiekujących się ok. 20 ośrodkami duszpasterskimi w diecezji kijowsko-żytomierskiej, łuckiej, lwowskiej oraz odesko-symferopolskiej.