pallottiPax Christi

Kochani Członkowie i Przyjaciele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

22 stycznia będziemy obchodzić w naszych pallotyńskich wspólnotach uroczystość św. Wincentego Pallottiego. Z tej okazji chcę Wam złożyć życzenia słowami, które nasz Założyciel napisał w liście do jednego z kapłanów. (do ks. Pelino Pellegriniego 21.04.1831r.)

Łaska, pokój i miłosierdzie Jezusa Chrystusa i jedność w Duchu Świętym, niech będą w nas wszystkich w całej pełni.

Niech nic nas nie niepokoi, nic nie przestrasza. (…). Kochajmy Boga i nie bójmy się ani świata, ani szatana, bo napisano: „Miłującym Boga wszystko pomaga ku dobremu” (Rz.8.28).

W każdej trudniejszej sytuacji(…) wzywajmy Maryję.

Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i wzmacnia nas swą potęgą; niech nas błogosławi Syn Boży i oświeca nas swą mądrością; niech nas błogosławi Duch Święty i rozpala nas swoją miłością”.

Niech te słowa, zapisane przez św. Wincentego Pallottiego, pomogą nam całkowicie powierzyć się Bogu. Niech nas nic nie przestrasza, bo Bóg wie o wszystkim i daje nam Swoją łaskę, pokój i miłosierdzie w całej pełni. Niech nasze serca na nowo zapłoną prawdziwą miłością. Dzielmy się tą miłością z innymi, bo dzisiejszy świat, pełen napięć i niepokoju, potrzebuje serc czułych, mądrych i odważnych, umiejących pochylić się nad ludzką niedolą. A św. Wincenty niech oręduje za nami u Boga i wyprasza Jego błogosławieństwo, abyśmy byli pełnymi Ducha apostołami.

Przy okazji święta naszego Założyciela, chcę zapowiedzieć, że w dniach 27-29 kwietnia 2018 r. odbędzie się w Zaryczanach pierwsze Pallotyńskie Sympozjum na Ukrainie. Jego temat brzmi: „Początki charyzmatu pallotyńskiego na Ukrainie”. Tym wydarzeniem uczcimy 200 rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich przez św. Wincentego Pallottiego (18 maja 1818 r.)

Podczas sympozjum dowiemy się wiele ciekawych historii o naszych korzeniach, sięgających czasów samego Założyciela. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, ze pozytywne doświadczenie ubiegłorocznego kongresu sprawi, że licznie przybędziemy do Zaryczan i na nowo uradujemy się naszą Pallotyńską Rodziną, a poznanie naszych korzeni sprawi, że będziemy jeszcze bardziej identyfikować się z dziełem św. Wincentego Pallottiego.

 s. Jolanta Wagner SAC

Przewodnicząca KRK ZAK