Oto Panna pocznie i porodzi Syna,

któremu nadadzą imię Emmanuel,

to znaczy „Bóg z nami”.

/Mt 1,23/

Boże Narodzenie 2017 r.

 

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,

     po raz kolejny stajemy wobec tajemnicy Bożego Narodzenia. Bóg chce nam przypomnieć, że od chwili kiedy narodził się w Betlejem, jest stale obecny w naszej historii. Jest z nami i pośród nas w naszej codzienności.

    Wtedy przyszedł jako Dziecko. Dzisiaj, w naszych czasach, coraz częściej przychodzi do nas jako człowiek potrzebujący, wzgardzony, zepchnięty na margines, odrzucony, samotny… Ale zawsze to On przychodzi − Emmanuel. Bóg, który nam się powierza, tak jak kiedyś powierzył się Maryi i Józefowi, pozwala, aby poprzez naszą miłość i czynione przez nas miłosierdzie, Boże Narodzenie stawało się tu i teraz, dzisiaj, w nas samych i w tych, z którymi żyjemy na co dzień.

     Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę z serca podziękować każdemu
i każdej z Was za modlitwę, ofiarowane cierpienie, wszelkie apostolskie posługi, za wszystko co czynicie, by Dobra Nowina o Bogu, który jest Emmanuelem, docierała do rodzin, wspólnot, do każdego serca.

     Niech Nowonarodzony Jezus obdarza Was czułą bliskością, pokojem
serca i niech umacnia Was na każdy dzień Nowego Roku.

 

Życząc błogosławionych Świąt

z darem modlitwy i wdzięcznością

 

s. Jolanta Wagner SAC

Przewodnicząca KRK ZAK