W dniach 27-29.11.2017 Delegatura Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie przeżywała jubileusz swojego istnienia. Chociaż pierwsi pallotyni z Polski (ks. Jarosław Olszewski SAC i ks. Stanisław Firut SAC) przybyli na Ukrainę już w 1990 roku, to właśnie 25 lat temu została oficjalnie delegowana pallotyńska Delegatura za ziemi ukraińskiej, wybierając za swoją szczególną patronkę Matkę Bożą Fatimską.

IMG_5640

Spotkanie, odbywające się w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu, rozpoczęło się dniem skupienia, które poprowadził ks. Franciszek Gomułczak SAC – pierwszy delegat Delegatury. Na początku konferencji przypomniał, że duchowny powinien być „inny” niż ten świat a następnie zwrócił uwagę na dwa aspekty wynikające z faktu, że „jesteśmy duchowymi synami św. Wincentego i jednocześnie oddajemy się Maryi w jej fatimskim wizerunku”.

IMG_5661

W spotkaniu brali udział również goście z Polski: ks. prowincjał Zenon Hanas SAC, radcy prowincjalni ks. Artur Stępień SAC, ks. Grzegorz Młodawski SAC – będący także sekretarzem misyjnym oraz ks.Włodzimierz Osica SAC – odpowiedzialny za POMOST – Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie. W modlitwie zawierzano Bogu również współbraci z Delegatury – ks. Stanisława Kantora i ks. Bogdana Kusznira, którym krzyż choroby uniemożliwił bycie fizycznie obecnymi na spotkaniu.

IMG_5688

Drugiego dnia spotkania, podczas uroczystej Mszy św., w obecności miejscowych parafian oraz sióstr współpracujących z pallotynami (Siostry Sługi Jezusa oraz Siostry Pallotynki) odczytany został akt zawierzenia Delegatury Matce Bożej, który następnie został podpisany na ołtarzu przez każdego z księży celebrujących Eucharystię. Po Mszy św. współbracia udali się na krótką modlitwę do grobu obok kościoła, w którym został pochowany pierwszy pallotyn pochodzący z Ukrainy – ks. Aleksander Milewski SAC.

IMG_5694

Dalsza część spotkania stała się również okazją do dziękczynienia i wspomnień różnych wydarzeń związanych z początkiem istnienia Delegatury oraz do refleksji nad rozwojem i zmianami zachodzącymi w ciągu tych 25-u lat we wspólnotach i miejscach pallotyńskiej posługi na Ukrainie.