W czwartek 8 czerwca 2017 r. dwóch współbaraci z Ukrainy – ks. Eugeniusz Cymbaluk SAC i ks. Jurij Siciński SAC po złożeniu egzaminu licencjackiego otrzymali stopień licencjata teologii w Centrum Teologii Apostolstwa (CTA), który jest jednostką wydziałową Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Gratulujemy tak dobrych wyników i życzymy dalszych postępów w zdobywaniu wiedzy.

08.06IMG_9721IMG_8843