Drodzy Członkowie i Przyjaciele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

17 lutego, po raz pierwszy będziemy obchodzili liturgiczne wspomnienie błogosławionej Elżbiety Sanny. Życzę nam wszystkim, abyśmy doświadczali Jej możnego wstawiennictwa w różnych potrzebach. Niech ta prosta i nie wykształcona kobieta, która służyła radą świętemu Wincentemu Pallottiemu oraz innym kapłanom, biskupom czy kardynałom, uczy nas postawy otwartości na działanie Ducha Świętego, aby nasze apostolstwo było twórczym realizowaniem pallotyńskiego charyzmatu.

Polecajmy wstawiennictwu Błogosławionej całą Pallotyńską Rodzinę, zbliżający się I Kongres Krajowy ZAK na Ukrainie, oraz przygotowania do tego wydarzenia. Niech to będzie czas naszej pallotyńskiej jedności.

Dołączam modlitwę oraz litanię do bł. Elżbiety Sanny w języku polskim i ukraińskim.

W duchowej łączności

s. Jolanta Wagner SAC

Przewodnicząca KRK ZAK