W niedzielę 21 sierpnia br. w Odessie w parafii św. Klemensa o godzinie 10ᴼᴼ nastąpiła zmiana proboszcza. Na tę okoliczność przybyli: kanclerz kurii Odessko-Symferopolskiej Ks. Krzysztof Kontek, delegat Księży pallotynów Ks. Stanisław Kantor SAC, proboszcz ustępujący Ks. Wiktor Cyran SAC, nominant Ks. Jurij Siciński SAC a także parafianie par. św. Klemensa. Uroczystość uświetniła młodzież z różnych ukraińskich parafii w liczbie ponad 50 osób, kończąca w ten dzień rekolekcje w naszym domu, które prowadził Ks. Wiktor wraz z Siostrami Honoratkami.

IMG_0483

            Liturgii Mszy Św. przewodniczył Ks. Kanclerz, po wygłoszonej homilii przeczytał dekret Ks. Bp Bronisława Biernackiego zwalniający Ks. Wiktora Cyrana z funkcji proboszcza i podziękował mu za 9-letnią służbę. Następnie przeczytał dekret mianujący Ks. Jurija Sicińskiego proboszczem parafii św. Klemensa i zaprosił go do publicznego wyznania wiary po którym wszyscy zgromadzeni powiedzieli: Amen.

            Na zakończenie Mszy Św. zabrał głos były proboszcz przepraszając i dziękując swoim parafianom za wspólną drogę ostatnich lat. Zapewnił o pamięci w modlitwie i poprosił o nią. Po czym wierni w ciepłych słowach żegnali się i witali swoich proboszczów. Głos zabrał też nowy proboszcz dziękując Bp i Stowarzyszeniu za zaufanie a proboszczowi ustępującemu za pracę wykonaną a także przywitał się ze swoją owczarnią.

IMG_0546

            Delegat dziękował na ręce Ks. kanclerza Ks. Biskupowi za miłość do Pallotynów a ustępującemu i nominantowi za dyspozycyjność i gotowość służenia Bogu i ludziom w różnych miejscach.

            Liturgiczne zebranie upamiętniono zdjęciem i wspólnym posiłkiem.

            W następną niedzielę 28 sierpnia o godz.17ᴼᴼ w par. MB Fatimskiej miało miejsce podobne wydarzenie.

            Uroczystość odbyła się w godz. popołudniowych bo przed południem miało miejsce zakończenie Diecezjalnego spotkania młodzieży Odessko-Symferopolskiej diecezji. O godz. 10ᴼᴼ miała miejsce procesja z Najświętszym Sakramentem z par. św. Piotra do katedry. W danych uroczystościach brali udział Ks. Bp, księża, siostry zakonne, młodzież oraz liczni wierni. Uwieńczeniem spotkania była Eucharystia, którą koncelebrowali również Księża Pallotyni.

IMG_0582

           Zmianę proboszcza w par. MB Fatimskiej uświetnili swoją obecnością: Ordynariusz danej diecezji Bp Bronisław, proboszcz katedry Prałat Józef Pawlak, przyjaciel Pallotynów Ks. Henryk Jaworski, delegat Ks. Stanisław, Ks. Anatolij i ks. Wiktor oraz parafianie z siostrami zakonnymi.      

            Wydarzenie miało podobny przebieg jak w poprzednią niedzielę oprócz nominacji dziekańskiej. Ks. Bp podziękował Ks. Anatoliju za służbę proboszczowską prawie 15 – letnią i dziekańską w diecezji i życzył mu szybkiego powrotu. Później mianował proboszczem i nowym dziekanem odeskim Ks. Wiktora, życząc mu owocnej pracy.

            Po zakończonej Liturgii odbyło się podziękowanie ustępującemu proboszczowi, kustoszowi i dziekanowi Ks. A. Sicińskiemu SAC wyrażonemu przez parafian a także powitanie Ks. W. Cyrana SAC na tych funkcjach. Następnie zabrali głos ustępujący i nominant dziękując i pozdrawiając wszystkich zebranych.

            Na koniec przy „szwedzkim stole” można było osobiście spotkać się i porozmawiać z duchowieństwem, siostrami i parafianami. Nie zabrakło także smacznego bigosu i tradycyjnej wspólnej fotografii.

IMG_0625

            PS

Ks. Anatoliju życzę w imieniu Delegatury owocnego roku sabatycznego i szybkiej nauki języka angielskiego a nominantom radosnej satysfakcji z wiernej służby w duchu św. Wincentego Pallotiego.

Z modlitwą           Ks. Stanisław Kantor SAC